دارای بالاترین امنیت شبکه

امنیت شبکه شما برای حفاظت از تجارت شما دربرابر تهدید های پیچیده دنیای امروز اینترنت باید کافی باشد. 

برای درک این موضوع که امنیت شبکه چیست بایستی بدانید که هیچ راه حل یگانه و مشخصی برای حفاظت شما دربرابر گونه های مختلف تهدید ها وجود ندارد.

شما نیاز به لایه های مختلف امنیتی دارید تا اگر یکی از این لایه ها از بین برود بقیه به قوه خود باقی باشند.

امنیت شبکه بواسطه نرم افزار ها و سخت افزارهای مختلف حاصل می شود.

نرم افزارها بایستی به صورت پیوسته به روزرسانی شوند تا از شما دربرابر تهدیدهای نوظهور محافظت کند.

یک سیستم امنیتی معمولا از اجزای مختلفی تشکیل شده است. در حالت ایده آل همه اجزا با یکدیگر کار می کنند و نگهداری و تعمیر کاهش یافته و امنیت افزایش می یابد.

سایت تندیس ترید 24 تمامی راهکارهای موجود؛ ائم از سخت افزار و نرم افزار را جهت  امنیت حداکثر سایت اعمال نموده است. این بدان جهت است که کاربران گرامی نسبت به پایداری سایت اطمینان داشته باشند.