سرمایه گذاری

دوستانی که مایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستند، لطفا به موارد ذیل کاملا دقت کنند:

 

 

 

 

1-

بازارازرهای دیجیتال بازاری کاملا هیجانی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

دراین بازار از آوردن تمامی سرمایه خود خوداری کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-

بیشتراز 20 درصد کل سرمایه نقد خود را در این راه سرمایه گذاری نکنید. 

 

 

 

 

 

 

4- 

به تحلیل های دوستان و آشنایان و سایت ها گوش دهید و دانش خود را افزایش دهید، اما سرمایه گذاری نکنید، مگر موقعی که واقعا سرمایه ی اضافی داشته باشید، آنوقت سرمایه گذاری کنید.

5-

از فروش اثاثیه زندگی خود از جمله وسیله نقلیه - منزل مسکونی، برای سرمایه  گذاری در این بازار جدا پرهیز کنید. 

 

 

 

 

6-

از گرفتن وجه دستی و وام از بانکها، برای سرمایه گذاری در این بازار جدا پرهیز کنید.

 

 

 

 

 

7-

در این سایت می توانید با واریز مبلغ به حساب سایت و دریافت قرارداد و تعیین نوع ارز دلخواه، مسئولیت سرمایه گذاری در مدت درخواستی را بعهده سایت بگذارید.

شما می توانید با ثبت تیکت نظرات خود را در این زمینه مطرح نموده و شیوه درخواستی خود را در زمینه سرمایه گذاری عنوان کنید.