دولت سوئد ارز دیجیتال e-krona را معرفی می کند.

سیاست دولت سوئد برای عرضه ی نسخه ی دیجیتالی پول سنتی ، روند تبدیل شدن این کشور به یک جامعه ی بدون پول نقد را تسریع می کند. دولت سوئد در حال برنامه ریزی برای عرضه ی نسخه ی دیجیتالی پول فیات (سنتی) خود، کرون است. درحالی که سوئد به سرعت به سمت آینده ی بدون پول نقد حرکت می کند، نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه شهروندان برای پرداخت های خود، به ارزهای دیجیتال آژانس های خصوصی روی بیاورند، که فاقد ضمانت نامه ی دولتی هستند. سوئدی ها به سرعت از پول نقد دور می شوند سال گذشته، Riksbank سوئد گزارشی را منتشر کرد که در آن چشم انداز دولت را در خصوص معرفی یک جایگزین دیجیتال برای پول ملی این کشور، شرح می داد. این گزارش به تفصیل توضیح می داد که سکه ی فیات الکترونیکی چیست و چگونه عمل می کند. امروز دولت سوئد در دومین بیانیه ی خود، تاریخ احتمالی عرضه ی ای-کرونا را اعلام کرد. در بیانیه ی Riksbank آمده است: اگر کنار گذاشتن پول نقد، با معرفی یک پول دیجیتال دنبال شود، e-Krona به ما اطمینان می دهد که عموم مردم هنوز به یک وسیله ی پرداختی تضمین شده ی دولتی دسترسی دارند. در ادامه ی گزارش، عنوان شده است که «عدم عرضه ی نسخه ی دیجیتالی پول فیات فعلی، باعث می شود مردم در جستجوی سرویس های پرداخت دیجیتالی آژانس های خصوصی باشند.» اما دقیقا مشخص نیست که دولت، به چه ریسکی از جانب چه شرکت هایی اشاره می کند. برخی معتقدند که عنوان آژانس خصوصی، کنایه از شرکت هایی مانند پی پال است. اما درعین حال ممکن است شرکت هایی که پشت ارزهای رمزنگاری شده ی عمومی موجود قرار دارند، منظور اصلی این گزارش باشند. آمار منتشرشده توسط نشریه ی فورچن، نشان می دهد که سوئد به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه ی بدون پول نقد است. نتایج آخرین تحقیقات نیز نشان می دهد که اکثر خرده فروشی های این کشور، از پرداخت های نقدی امتناع می کنند و تنها ۱۳ درصد از مردم، هزینه ی خریدهای خود را به صورت نقدی پرداخت می کنند. طبق این روند، افرادی را که همگام با تکنولوژی حرکت نکرده اند، در خطر محرومیت از اقتصاد سوئد قرار دارند. به نظر می رسد که دولت سوئد بجای حل مشکلات مذکور، در پی سرعت بخشیدن به پروسه ی راه اندازی و عرضه ی e-krona است.