ارزهای دیجیتالی باید بومی سازی شوند/ لزوم تشکیل تیم های کارشناسی

نائب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی بر ضرورت بومی سازی ارزهای دیجیتالی تاکید کرد و گفت: نباید در اجرای این مهم تعلل ایجاد شود. عبدالرضا نوروزی با اشاره به ورود پدیده جدید ارز دیجیتال به کشور و برخوردهای صورت گرفته با آن اظهار داشت: ما به صورت ریشه ای با ورود تکنولوژی های جدید مشکل داشته ایم که برخوردهای سلبی صورت گرفته با فکس ، ویدیو، اینترنت و امروز تا حدودی ارزهای دیجیتال، بخشی از آن هستند. وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به عرصه ارزهای دیجیتال در کشور افزود: باید برای فناوری های جدید مثل ارز دیجیتال، تیم های کارشناسی داشته باشیم که به موازات آنکه یک فناوری وارد بازار می شود، بتوان روی آن کار کرده و تحقیق و بررسی های لازم را انجام داد. نوروزی با بیان اینکه ارزهای دیجیتال امکانی است که نمی توان جلوی آن را گرفت و حتی اگر امروز این فناوری مورد استفاده قرار نگیرد، در نهایت تا چند سال آتی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا از آن استفاده می کنند، برلزوم بومی سازی ارزهای دیجیتال درکشور تاکید کرد. وی گفت: هر سیستمی که وارد کشور می شود، لازم است بومی سازی شود و ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که امکان بومی سازی ارز دیجتیال نیز در کشور وجود دارد، نباید این اتفاق زمانی بیفتد که کار از کار گذشته است. لذا باید در این خصوص اقدام عاجل صورت گیرد.