تلفیق صنعت رمزارزی و هنر موسیقی

جدیدترین آهنگ رپر و خواننده‌ی آمریکایی اِمینم(Eminem) با نام Not Alike بر روی وب‌سایت Spotify قرار گرفته است؛ در بخشی از این آهنگ که بیشتر زندگی روزانه‌ی مردم را روایت می‌کند عبارت «Everybody doing bitcoin» یا همه با بیت‌کوین سرو کار دارند، گفته شده است. این آهنگ که استفاده‌ی گسترده‌ی فساد و همچنین به خشونت فراگیر اشاره می‌کند، یکی دیگر از مراجع متعدد نشان دهنده‌ی استفاده‌ی گسترده از رمزارز در زندگی روزمره‌ی و فرهنگ مدرن است. البته باید گفت که امینم اولین رپر نیست که در رابطه با بیت‌کوین آهنگ منتشر کرده است. در سال ۲۰۱۴ دو فرد با نام‌های Toby و Decap آهنگی با نام « Welcome To The Blockchain» یا به بلاک‌چین خوش آمدید را نوشتند، آهنگی که اعلام می‌کرد قدرت‌ها از بین می‌روند و پول تبدیل به قدرت واقعی می‌شود. در این آهنگ گفته می‌شود که تورم به نوعی دزدی مالیاتی از ارزش پول است و در ادامه بانکداری ذخایر کسری را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در بخشی از آهنگ اعلام می‌شود که «پول ما نوعی بدهی است که باید ۱۰۰درصد و بیش‌تر از آنچه که درآمد داریم به دولت پرداخت کنیم». گفتنی است که رپرها تنها هنرمندانی نیستند که امروزه به مسائل مرتبط به بیت‌کوین توجه می‌کنند.